Spar på strømmen

Få målt dit forbrug

Der kan udføres mange beregninger og tænkes mange teorier om, hvordan der kan spares på el-regningen. Ifølge Energistyrelsen spildes der 200 mio kwh alene i Danmark.

Få målt dit forbrug

1 måling siger mere end 10 beregninger

Eiland har måleudstyr til at registrere udvalgte dele af ejendommens installationer i kortere eller længere perioder. Disse konkrete målinger siger meget mere end 10 beregninger.

 

Eiland kan derfor dokumentere konkrete besparelser som bliver gennemført på ejendommen, ved f.eks. at foretage målinger før og efter energi optimering.

 

Eiland har med succes gennemført det vi kalder "tomgangsforbrug" dvs det forbrug, der er på ejendommen efter lukketid / produktions ophør. Det har til mange kundes forbløffelse vist sig, at op til 30% af energiforbruget ligger efter fyraften og weekenden.

 

Med målingerne har virksomheden et stærkt værktøj til, at sætte ind der hvor der virkelig kan spares på energien.

Spændingssænkning

Spar energi med spændingssænkning

Energibesparelse ved spændingssænkning er muligt i lysinstallationer med drosselspoler. Ved at reducere spændingen opnås et lavere strøm- og effektforbrug, hvilket medfører energibesparelser og lavere CO2-udledning.

Der kan typisk opnås markante besparelser i staldbygninger, kontorhuse, offentlige bygninger og industri-installationer, hvor belysningsanlæg udgør en stor del af det samlede elforbrug. Typisk besparelse er min 25 %.

Kontakt Eiland for mere information.

 

Læs en case om Frihedslund

frihedslund01